ในปัจจุบันการพัฒนา cloud-native application โดยใช้เทคโนโลยี container ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนา application ได้มากถึง 5 เท่า

นอกจากนี้ container ยังลดการใช้งานทรัพยากร infrastructure ได้อีกด้วยเนื่องจาก container สามารถสร้าง virtualized application หลายๆ application บน host เดียวโดยไม่ต้องอาศัย virtual machine และ guest OS

Kubernetes as a Service Powered by VMware Container Service Extension

SiS Cloud อาศัยเทคโนโลยี VMware Container Service Extension ในการให้บริการ Container on Cloud ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้าง Kubernetes cluster ผ่านระบบคลาวด์และพร้อมให้งานได้ในเวลาไม่ถึง 5 นาที

Container Service Extension ยังรองรับการบริการจัดการ Kubernetes cluster ได้โดยง่ายผ่าน Web Portal หรือ API เช่น เพิ่มและลดจำนวน node หรืออัพเกรด version ของ Kubernetes

Container on Cloud

Ready to find out more?
Start for Free Trial!