อัพเดตเทคโนโลยีไปกับ SiS Cloud with Next Generation Security Powered by Fortinet ในการเสริมสร้างความปลอดภัยขององค์กรอย่างครบวงจรในยุคดิจิทัล เพื่อจัดการภัยคุกคามได้ทันท่วงที ทำให้การบริหารจัดการระบบ IT มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ความปลอดภัยบนระบบ Cloud โดย SiS Cloud Services จับมือกับ Fortinet ในการเปิดบริการใหม่ เช่น Next Generation Firewall, บริการ Threat Detection ด้วย AI และบริการด้าน Web & Email Security เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ Grande Centre Point Hotels

Ready to find out more?
Start for Free Trial!