พบกับสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น IPPHONE, Software Management, Car Park, Face Scan และทางด้าน Solution อย่าง Backup, Network รวมทั้ง Server on Cloud ของทาง SiS Cloud Services เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ Amata Spring Country Club Chonburi

Ready to find out more?
Start for Free Trial!