ค้นหาคำตอบและแนวทางกลยุทธ์ในระบบไอที เพื่อรุกตลาดในยุคดิจิตัล พร้อมกับเรียนรู้เทคโนโลยี Hyper-Converge Infrastructure จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง HPE DellEMC Nutanix รวมทั้ง SiS Cloud Services เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรม Glacier KhonKaen
Ready to find out more?
Start for Free Trial!