อัพเดต Work From Home Solution

สำหรับ Sales, Pre-sales, แบะทุกท่านที่สนใจ

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย MagicBox
  • การทำงานร่วมกันผ่าน Qoolcon Video Conference
  • การเข้าถึง Desktop ได้ทุกๆที่ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วย Virtual Desktop on Cloud
Ready to find out more?
Start for Free Trial!