คำถามทั่วไป
SiS Cloud Services มีบริการอะไรบ้าง

เราเป็นผู้ให้บริการด้าน infrastructure มีบริการที่หลากหลาย เช่น Data Center on Cloud / Disaster Recovery to Cloud / Backup to Cloud / VDI / Magic Box เป็นต้น

SiS Cloud Services ให้บริการบนศูนย์ข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ Interlink IDC และ Genesis Data Center

SiS Cloud Services รับรองคุณภาพบริการที่ 99.90% Monthly Uptime SLA และมีศูนย์บริการหลังการขายแบบ 24x7
SiS Cloud ยินดีให้ทดสอบบริการ 1 เดือน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ
SiS Cloud ติดตั้งบน Data Center ที่ได้มาตรฐาน ISO 27001:2013 และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ การป้องกัน Denial-of-Service (Dos) หรือ Distributed Denial-of-Service (DDos), Web Application Firewall, IPS, Advanced Persistent Threat (APT)
แน่นอน เรามีทีม NOC support 24x7 สามารถโทรเพื่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาปัญหาการใช้งานได้ตลอดเวลา
สามารถทำได้ ผู้ใช้บริการสามารถบอกความต้องการกับทีมขายเพื่อให้ได้ขนาด หรือ Spec ที่ตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด
บริการของเราเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากทีมขาย Line @siscloud / FB : SiSCloudServices
เหมาะกับผู้ใช้งานองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงผู้พัฒนา Software
SiS Cloud ให้บริการด้วย VMware Cloud Platform ผู้ใช้งานสามารถจัดการ VM, Firewall, Backup และ Network ได้ด้วยตนเอง
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของ Server ที่อยู่บน Cloud ด้วยซอฟท์แวร์ VMware vRealize Operations ที่ถูกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้ว
SiS Cloud มีบริการ Trend Micro Antivirus แบบเช่าใช้ไว้ให้บริการ แต่ถ้ามีอยู่แล้วสามารถนำมาใช้ได้
SiS Cloud มีบริการ Microsoft Windows Server แบบเช่าใช้ไว้ให้บริการ การนำ Windows Server License ที่มีอยู่แล้วมาใช้จะไม่ถูกต้องตามหลักการคิด License ของ Microsoft
SiS Cloud มีบริการ Microsoft SQL Server แบบเช่าใช้ไว้ให้บริการ แต่ถ้ามีอยู่แล้วสามารถนำมาใช้ได้ (แต่ต้องเป็น License ที่มี Software Assurance)
ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้ 3 วิธี คือ ผ่าน SSL VPN, Site to Site VPN และเชื่อมต่อผ่าน Private MPLS Link

โดยปกติสามารถใช้งานได้พร้อมกันที่ 50 คน และสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 1,000 คน

SiS Cloud ใช้เทคโนโลยี Veeam Cloud Connect ทำให้ผู้ใช้งานเข้ามากู้คืนระบบทาง Web Portal ได้ เมื่อเสร็จสิ้นก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
การใช้ Veeam Cloud Connect Replication สามารถให้ RTO น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ ส่วน RPO สามารถทำได้น้อยที่สุด คือ 15 นาที (แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าและ Bandwidth ที่มี)
SiS Cloud ให้บริการด้วยเทคโนโลยี Object Storage มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ Backup จะไม่สูญหายเนื่องจากเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ฉบับ และเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการเข้ารหัสข้อมูลก่อนทำการ Backup
SiS Cloud สามารถรองรับ Backup Software ชั้นนำได้หลากหลาย เช่น Veeam, Veritas Net Backup หรือ Veritas Backup Exec หากมีซอฟท์แวร์อื่น ๆ สามารถขอทำการทดสอบได้
สำหรับการ Backup จะประเมินจาก Data Change Rate (%) ของผู้ใช้บริการในแต่ละวัน ซึ่งจะได้จากการคำนวณให้มีการ Transfer Data เสร็จสิ้นในช่วงที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน เช่น ตอนกลางคืน ตัวอย่างเช่น Data 200 GB คิด Data Change Rate (10%) จะได้ 20 GB โดยจะใช้เวลา Transfer Data ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ที่ขนาด Bandwidth 20 Mbps
Ready to find out more?
Start for Free Trial!