บริการ Backup2Cloud ช่วยปกป้องข้อมูลในองค์กรได้อย่างครบวงจร รองรับการสำรองข้อมูลได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น VM, Unix, Linux, Windows Server, NAS หรือ Desktop/Laptop

Backup2Cloud ยังช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้สูญหายด้วยเทคโนโลยี Object Storage ซึ่งเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ อีกทั้งยังรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เช่น S3, Veeam Cloud Connect และ Veritas Netbackup หรือ Veritas Backup Exec ในราคาที่ย่อมเยาอีกด้วย

SiS Cloud Brochure
Download

Comprehensive Data Protection Platform Powered by Veritas

Backup2Cloud รองรับการสำรองข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ Veritas NetBackup ที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ มีแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และ Veritas Backup Exec ที่เหมาะกับองค์กรขนาดกลางและเล็กที่ใช้งาน Windows, VMware หรือ Hyper-V เป็นหลัก

S3 Storage Support

S3 Storage บน SiS Cloud ช่วยให้การเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำได้โดยง่ายและรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ Sync ข้อมูลจาก NAS การใช้งานผ่าน Rest API หรือการสำรองข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

NetBackup Cloud Catalyst: Up to 95% data deduplication

Backup2Cloud รองรับเทคโนโลยี NetBackup Cloud Catalyst ที่ช่วยลด Bandwidth และปริมาณข้อมูลที่ส่งไปเก็บบนคลาวด์ได้ถึง 95% ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูลได้ถึง 20 เท่า

Backup to Cloud

Ready to find out more?
Start for Free Trial!