บริการ DR2Cloud ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการให้ระบบ IT ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ บริการ DR2Cloud รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้ง VMware และ Hyper-V รวมถึง Business Critical Application เช่น SAP

SiS Cloud Brochure
Download

VM Disaster Recovery Powered by Veeam

บริการ DR2Cloud อาศัยเทคโนโลยี Veeam Cloud Connect ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ Replicate Virtual Machine ไปยังคลาวด์และกู้คืนระบบได้ด้วยตัวเองผ่าน Self-service portal ทำให้การกู้คืนระบบเป็นเรื่องง่าย ๆ ภายใน 5 นาที

Support Multi-platform

บริการ DR2Cloud รองรับการกู้คืนระบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น VMware หรือ Hyper-V อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการแผนการกู้คืนระบบได้ผ่านหน้าจอเดียว

Integrate with VMware vCloud Platform

เทคโนโลยี VMware vCloud Platform ช่วยเสริมให้บริการ DR2Cloud รองรับความต้องการสำหรับองค์กร Enterprise ขนาดใหญ่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบ Hybrid Cloud หรือการเข้ามาใช้งานระบบ IT ที่อยู่บนคลาวด์ผ่าน SSL VPN, Site-to-site VPN และ L2VPN

DISASTER RECOVERY TO CLOUD

Ready to find out more?
Start for Free Trial!