บริการคลาวด์สำหรับผู้ที่ต้องการ Infrastructure แบบส่วนตัว มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบแบบ 24x7 เพิ่มหรือลดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และให้บริการบน Platform และ Hardware ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี Hyper Converged Infrastructure หรือ HCI ทำให้ลดความยุ่งยากในการดูแลและเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบ Infrastructure

High Privacy

อุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software แยกการใช้งานจากที่อื่นออกอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนององค์กรที่ไม่สามารถนำข้อมูลออกสู่ภายนอกได้ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกเข้าถึงหรือรั่วไหล กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและกำหนดสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง

On-Cloud & On-Premise

รองรับการให้บริการได้ทั้งแบบ On-premise คือ ที่ Site ขององค์กรที่จัดเตรียมไว้ เพื่อการเข้าถึงและการดูแลระบบที่ไม่จำกัด อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และแบบ On-Cloud บน Data Center ที่ได้มาตรฐาน ระบบจะติดตั้งอยู่ใน Genesis Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 27001, PCI DSS และ Tier 3 ทั้งสองแบบจะมีการดูแลโดยทีมงานของ SiS Cloud Services ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดเวลาแบบ 24x7

Highly Flexible

เริ่มต้นสัญญาระยะสั้นเพียง 1 ปี และยังเลือกจ่ายได้หลายวิธี เช่น ชำระเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุดและช่วยองค์กรลดการลงทุนระยะยาว หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนโซลูชันในอนาคต

ระบบ Security ชั้นนำ

บริการ Private Cloud as a Service มาพร้อมกับ Fortigate Firewall ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด Next Generation Firewall รองรับการใช้งาน Intrusion Prevention System (IPS) สำหรับป้องกันระบบจากการถูกโจมตี รวมทั้งมี Antimalware, Antispam และ Web Filtering สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย

S M L
Nodes 3 3 3
CPU 60 Core
Xeon-Silver 4210
10 Cores x 6 socket
72 Core
Xeon-Silver 4214
12 Cores x 6 socket
108 Core
Xeon-Silver 6240
18 Cores x 6 socket
Memory (GB) 768 GB 1152 GB 2304 GB
Pro Disk Usable (TB)
*Hybrid or All Flash
Hybrid ~ 26 TB
or
All Flash ~ 8 TB
Hybrid ~ 52 TB
or
All Flash ~ 17 TB
Hybrid ~ 79 TB
or
All Flash ~ 33 TB
** BacKup Disk Usable (TB) N/A or 40TB or 100TB
** BacKup SW (Veeam) Veeam Standard / Veeam Enterprise / Veeam Enterprise Plus
** Antivirus (TrendMicro) ApexOne / Deep Security / Deep Security (Network+IPS)
** Firewall (Fortigate) Fortigate VM01 / Fortigate VM02 / Fortigate VM04

- Packege Start 3 Nodes

* Disk เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

** สามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

Elastic Private Cloud

Ready to find out more?
Start for Free Trial!