แพ็คเกจโปรโมชั่น
ราคาเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มธุรกิจด้วย Package ที่ย่อมเยา มีให้เลือกถึง 3 โซลูชัน ไม่ว่าจะเป็น Data Center On Cloud, VMware Disaster Recovery to Cloud, Backup to Cloud
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Package S

800Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 1
 • Memory 2 GB
 • Disk 50 GB
 • Windows Server
 • Trend Micro
 • Backup 30 copy

Package M

1,200Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 2
 • Memory 4 GB
 • Disk 100 GB
 • Windows Server
 • Trend Micro
 • Backup 30 copy

Package L

1,500Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 2
 • Memory 8 GB
 • Disk 200 GB
 • Windows Server
 • Trend Micro
 • Backup 30 copy

Package S

900Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 1
 • Memory 2 GB
 • Disk 50 GB
 • Public IP 1
 • Veeam Backup
 • Veeam Cloud Connect

Package M

1,100Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 2
 • Memory 4 GB
 • Disk 100 GB
 • Public IP 1
 • Veeam Backup
 • Veeam Cloud Connect

Package L

1,300Baht

ต่อเดือน
 • vCPU 2
 • Memory 8 GB
 • Disk 200 GB
 • Public IP 1
 • Veeam Backup
 • Veeam Cloud Connect

S3 Storage

660Baht

ต่อเดือน
 • Cloud Storage 1 TB

Veeam Cloud Connect (Virtual Machine)

1,100Baht

ต่อเดือน
 • Cloud Storage 1 TB
 • Veeam Backup
 • Veeam Cloud Connect

Veeam Cloud Connect (Physical Server)

1,500Baht

ต่อเดือน
 • Cloud Storage 1 TB
 • Veeam Agent
 • Veeam Cloud Connect
Ready to find out more?
Start for Free Trial!