เราเป็นผู้ให้บริการ Cloud Service แบบครบวงจรในประเทศที่เน้นบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยา เราสามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการโดยร่วมมือกับคู่ค้าของเรากว่า 4,000 รายที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ความสำเร็จของเราถูกตอกย้ำโดยผู้ใช้บริการกว่า 300 ราย ครอบคลุมองค์กรทุกระดับและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น Insurance, Oil & Gas, Healthcare, Transportation, Manufacturing, Education และ Government Agency

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์ที่มีคุณภาพในการให้บริการสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยราคาที่ย่อมเยา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศ

ภารกิจของเรา

เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมและกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการคลาวด์

พัฒนาการที่สำคัญของเรา

เกี่ยวกับใบรับรองและมาตรฐาน & SLA

Data Center

SiS Cloud Services ให้บริการบนศูนย์ข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ Interlink IDC และ Genesis Data Center ซึ่งผ่านมาตรฐาน ISO 27001:2013 และ Tier 3 Data Center

ศูนย์ข้อมูลทั้งสองมีการเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง รองรับการสำรองและกู้คืนระบบในกรณีที่ไซท์หลักได้รับความเสียหาย

The Service Level Agreement

SiS Cloud Services รับรองคุณภาพบริการ

99.90%

เรารับรองคุณภาพการให้บริการที่ 99.90% monthly uptime และมีนโยบายการชดเชยที่ชัดเจน

24/7

บริการศูนย์ข้อมูลมาตรฐาน 2 แห่งและพร้อมให้บริการคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

The Certificate

SiS Cloud Services ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 ด้านการให้บริการ Cloud Infrastructure as a Service และ CSA STAR L1

Ready to find out more?
Start for Free Trial!