เราเป็นผู้ให้บริการ Cloud Service แบบครบวงจรในประเทศ เน้นบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยา เราสามารถสร้างสรรค์โซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยร่วมมือกับคู่ค้าของเรากว่า 4,000 รายที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ความสำเร็จของเราถูกตอกย้ำโดยผู้ใช้บริการกว่า 400 ราย ครอบคลุมองค์กรทุกระดับและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น Insurance, Oil & Gas, Healthcare, Transportation, Manufacturing, Education และ Government Agency

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์ที่มีคุณภาพในการให้บริการสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยราคาที่ย่อมเยา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศ

ภารกิจของเรา

เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมและกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการคลาวด์

พัฒนาการที่สำคัญของเรา

เกี่ยวกับใบรับรองและมาตรฐาน & SLA

Data Center

SiS Cloud Services ให้บริการบนศูนย์ข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ Interlink IDC และ Genesis Data Center ซึ่งผ่านมาตรฐาน Tier 3 Data Center ทั้งด้าน Design และ Facility

ศูนย์ข้อมูลทั้งสองมีการเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง รองรับการสำรองและกู้คืนระบบในกรณีที่ไซท์หลักได้รับความเสียหาย รวมถึงผ่านมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001 และมาตรฐานงานบริการ ISO/IEC 20000-1

The Service Level Agreement

SiS Cloud Services รับรองคุณภาพบริการ

99.90%

เรารับรองคุณภาพการให้บริการที่ 99.90% และมีนโยบายการชดเชยที่ชัดเจนในกรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

24/7

บริการหลังการขายพร้อมให้บริการคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

The Certificate

SiS Cloud Services ผ่านมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001 มาตรฐานงานบริการ ISO/IEC 20000-1 รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์ CSA-STAR

เราให้บริการบน Platform ชั้นนำและได้รับการคัดเลือกเป็น Veeam Cloud Service Provider Gold Partner, VMWare Cloud Service Provider Partner และ VMWare Partner Connect - Advanced Partner

Ready to find out more?
Start for Free Trial!