จุดเด่นที่สุดของเรา คือ บริการหลังการขายและคุณภาพในการให้บริการ
ทำให้มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เราจึงภูมิใจนำเสนอข้อความจากลูกค้าบางรายถึงบริการของเรา

Disaster Recovery to Cloud

NR Instant Produce

NR Instant Produce กับการเลือกใช้บริการ Veeam Backup จาก SiS Cloud ตอบโจทย์การทำ Business Continuity Planning เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์

Disaster Recovery to Cloud

Phol Dhanya PCL.

ผลธัญญะ เสริมความมั่นคงธุรกิจ ตอบโจทย์ Business Continuity Plan ด้วย Hybrid Cloud ในไทย

SAP Business One

Fonix Co., Ltd.

ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นตามความเติบโตของบริษัท และการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ มีความรวดเร็ว และมีตัวช่วยในการนำมาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน เราเห็นว่า SAP น่าจะตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน อีกทั้งเชื่อว่าระบบมีความยืดหยุ่น สามารถขยับขยาย ดัดแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่จะมีต่อไปในอนาคต

Enterprise Cloud Powered by Nutanix

Pentinum Computer and Accessories Co., Ltd.

SiS Cloud Services ทำให้การทำงานของ บริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จำกัด สะดวกขึ้นในเรื่องของการเพิ่ม ลด ขนาดได้ตามที่ใช้งานจริง ช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายการลงทุน รวมทั้งเมื่อใช้งานควบคู่กับ SAP B1 มีความเสถียร และราบรื่นดี

Enterprise Premium Cloud Powered by VMware Enterprise Cloud Powered by Nutanix

xCellence Corporation Co., Ltd.

SiS Cloud Services ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญ คือ มีการ Support ที่ดีเยี่ยมทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ทำได้อย่างรวดเร็ว

Ready to find out more?
Start for Free Trial!