เพิ่มศักยภาพให้องค์กรในการปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation) ให้เป็นธุรกิจดิจิตัลเต็มรูปแบบ (Digital Business) ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจครั้งใหม่ (New Business Normal) ในการใช้บริการ Cloud Computing ด้วยบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน พร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลระบบงานตลอด 24 ชั่วโมง

Data Center on Cloud

 • Migrating System
 • Provisioning VM & OS (Windows / SUSE for SAP)
 • Managing Virtual Network (NSX Edge / FortigateVM)
 • Advance Networking (L2VPN / DFW)
 • vRealized Log Insight
 • Vulnerability Scan
 • PRTG Monitoring
 • Container Service Extension
 • Replicating VM between SiS Data Center

Disaster Recovery to Cloud

 • Implementing Veeam
 • Configuring Veeam
 • Monitoring & Problem Fix Veeam
 • Managing Virtual Network (NSX Edge / FortigateVM)
 • Assisting During DR Test

Backup to Cloud

 • Implementing Veeam
 • Configuring Veeam
 • Monitoring & Problem Fix Veeam
 • Restoring Backup on SiS Cloud

Cloud Manage Service

Ready to find out more?
Start for Free Trial!