ภาพบรรยากาศงาน VeeamON forum : Transform your modern data protection strategy

ทั้งนี้ทาง SiS Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในเพาร์ทเนอร์ของ Veeam ได้ร่วมออกบูธพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและโซลูชันต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ Modern data protection

นอกจากเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยสาระที่ครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว ทาง Veeam

ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆพร้อมของที่ระลึกและของรางวัลมากมายเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุน Veeam เสมอมา

Ready to find out more?
Start for Free Trial!