ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งมีหลายธุรกิจแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาด ทั้งที่อยู่ในระบบ ERP, Website หรือ Logistics เป็นต้น ซึ่งตามปกติจะมีรูปแบบการนำข้อมูลไปใช้งานด้วยการเขียนรายงาน ซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนรายงานรวมถึงโปรแกรมที่ใช้งาน

ในส่วนของ SAP Business One เป็นระบบ ERP ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย สามารถสร้าง Report และ Analytics จากในระบบเพื่อใช้งานทั้งในส่วน Monitoring, Reporting & Operations, Analysis & Exploration ใน SAP Business One Version HANA และ SAP Business One Version SQL

 

Monitoring ทาง SAP Business One Version HANA จะมี Pervasive Analytics ที่สามารถสร้าง Dashboard แบบ Real Time ในการแสดงผลส่วนต่าง ๆ ที่สนใจ

 

Report & Operations ที่ทาง SAP Business One ใช้ในการสร้างรายงานโดย SAP Crystal Repot ซึ่งรองรับทั้ง HANA และ SQL

 

Excel Report and Interactive Analysis Designer นำข้อมูลไปใช้หรือวิเคราะห์ต่อบน MS Excel 

 

สามารถนำข้อมูลไปแสดงผลหรือทำรายงานต่อได้

 

Thoughtspot AI Powered BI Platform

สำหรับลูกค้าที่ใช้ SAP Business One หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ต้องการใช้ Tools Analytic ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางทีมขอนำเสนอ Thoughtspot  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ซึ่งเป็น Analytics และ Business Intelligence ที่อยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner มาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน (2019,2020)

 

Thoughtspot เป็น BI Tools ที่ใช้การค้นหาข้อมูลด้วยภาษาพื้นฐานทั่ว ๆ ไป โดยพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาลงในช่อง เสมือนเราทำการค้นหาสิ่งที่ต้องการใน Google โดยไม่ต้องให้ผู้มีความรู้ทำการเขียน Code หรือเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างรายงาน โดยราคาจะคิดตามปริมาณข้อมูล ไม่จำกัดผู้ใช้งาน ระบบจะสร้างชุดคำสั่ง, ตารางข้อมูล และแผนภูมิภาพให้อัตโนมัติจากคำถามและข้อมูลทางธุรกิจของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้แผนภูมิภาพ และการคำนวณเพิ่มเติมได้  

 

การเชื่อมต่อ

Thoughtspot รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย ทั้ง SQL Server, Excel, CSV, SAP HANA โดยเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน ODBC / JDBC และ API ของ Thoughtspot รวมถึงการเชื่อมต่อ Software อื่น ๆได้

 

 

การแสดงผลภาพ และการสร้างชุดคำสั่ง

การใช้งานจากคำค้นหา ตัวอย่าง เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจาก SAP Business One

 

การแสดงผลแผนภูมิภาพ สามารถเลือกได้หลากหลายตามความเหมาะสมในการใช้งาน

 

โดยสามารถสร้าง Dashboards ในการ Monitoring ข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจได้ รวมถึงการ Drill down ในส่วนข้อมูลที่สนใจได้

 

รวมถึงการ Drill down ในส่วนข้อมูลเฉพาะที่สนใจ

  

ในส่วนของ Thoughtspot มีระบบ AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำรายงานที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้งาน

 

ในส่วนของ Thoughtspot รองรับการทำงานบน Web Browser ทั้ง Chrome, Firefox, Microsoft Edge ฯลฯ  สำหรับผู้สนใจสนใจในผลิตภัณฑ์ SAP Business One หรือ Thoughtspot สามารถติดต่อได้ที่ sap@sisthai.com หรือ https://www.siscloudservices.com/th/our-services/erp-on-cloud/sap-business-one

Ready to find out more?
Start for Free Trial!