บริการ Enterprise Premium Cloud อาศัยเทคโนโลยี VMware Cloud Platform ช่วยให้องค์กรมีศูนย์ข้อมูลเสมือนของตัวเอง (Virtual Private Cloud) และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอย่างครบถ้วน ได้แก่ virtual network, server, storage และ firewall รวมถึงรองรับการใช้งานแบบ Hybrid cloud

Native Hybrid Cloud Platform

Hybrid cloud platform โดย VMware และ SiS Cloud Services รองรับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์และผู้ใช้งานผ่าน L2 Network Extension รองรับการย้ายระบบงานไปยังคลาวด์และการบริหารจัดการระบบอย่างไร้รอยต่อ

Integrated Security Service

VMware NSX Network Virtualization ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอีกต่อไป ด้วยการใช้เทคโนโลยี Dedicated Edge Firewall ช่วยให้ผู้ใช้งานมี Virtual firewall ส่วนตัว และ VXLAN ที่ช่วยให้เครือข่ายของผู้ใช้งานแต่ละรายแยกออกจากกัน

Integrated Backup and Disaster Recovery

ปกป้องข้อมูลด้วย Veeam ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสำรองหรือกู้คืนข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน self-service portal อีกทั้งยังมีการส่งข้อมูลไปยังไซต์สำรองข้อมูลที่อยู่ห่างไป 30 กิโลเมตร เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีเกิดภัยพิบัติ

Integrated Monitoring & Alert

ใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างหายห่วงด้วย VMware vRealize Operation ที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ VM, OS และ Application

ENTERPRISE PREMIUM CLOUD POWERED BY VMWARE

Ready to find out more?
Start for Free Trial!